[ darko 79 @ 14.06.2014. 14:37 ] @
Zanima me nacin slanja krivicne prijave,da li se salje okruznom javnom tuzilastvu ili na adresu osnovnog suda,pa oni po prijemu krivicne prijave istu prosledjuju dalje ?

Takodje me zanima da li u krivicnoj prijavi je moguce obuhvatiti vise lica ili samo jedno?
Recimo da oznacim jos par lica na osnovu dokaza da su bili saucesnici u izvrsenju krivicnog dela ili da sacekam da glavni okrivljeni na osnovu predocenim mu dokazima njih optuzi pa da u samom postupku i njih da uvrstim u postupak kao saucesnike?

Zanima me procedura u vezi krivicnog postupka.da li se isto ide na saslusanja,rocista kao u parnicnom postupku?

Da li se podnosenje krivicne prijave taksira prilikom predaje?
[ vidan kv @ 14.06.2014. 17:55 ] @
....iz ličnog iskustva mogu samo da ti kažem jedno:nađi DOBROG advokata.Država,kakva god da je ne dozvoljava da se zezaš a kad uđeš u "mašinu" uglavnom izvlačiš deblji kraj.....pozdrav!
[ Branko.R @ 14.06.2014. 18:23 ] @
Krivičnu prijavu podnosiš u policijskoj stanicia a tužbu u sudu.
Moraš da se odrediš, prijava ili tužba?
[ darko 79 @ 14.06.2014. 19:13 ] @
Da li je ovaj Krivicni Zakon aktuelan
KRIVICNA DELA PROTIV SLUŽBENE
DUŽNOSTI

ZLOUPOTEBA SLUZBENOG POLOZAJA
Clan 242.
(1) Službeno lice koje iskorišcavanjem svog
službenog položaja ili ovlašcenja, prekoracenjem
granice svog službenog ovlašcenja ili nevršenjem
svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom
kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže
povredi prava drugog, kaznice se zatvorom od šest
meseci do pet godina.

NESAVESTAN RAD U SLUZBI
Clan 245.
(1) Službeno lice koje kršenjem zakona ili drugih
propisa ili opštih akata, propuštanjem dužnosti
nadzora ili na drugi nacin ocigledno nesavesno
postupa u vršenju službe, iako je bilo svesno ili je
bilo dužno i moglo biti svesno da usled toga može
nastupiti teža povreda prava drugog ili imovinska
šteta, pa takva povreda, odnosno šteta u iznosu
koji prelazi 15.000 novih (do 10/02) 60.000 dinara i
nastupi, kaznice se zatvorom do tri godine.

FALSIFIKOVANJE SLUZBENE ISPRAVE
Clan 248.
(1) Službeno lice koje u službenu ispravu, knjigu
ili spis unese neistinite podatke ili ne unese kakav
važan podatak, ili svojim potpisom, odnosno
službenim pecatom overi službenu ispravu, knjigu
ili spis sa neistinitom sadržinom, ili koje svojim
potpisom, odnosno službenim pecatom omoguci
pravljenje službene isprave, knjige ili spisa sa
neistinitom sadržinom, kaznice se zatvorom od tri
meseca do pet godina.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se
službeno lice koje neistinitu službenu ispravu,
knjigu ili spis upotrebi u službi kao da su istiniti,
ili koje službenu ispravu, knjigu ili spis uništi,
prikrije, u vecoj meri ošteti ili na drugi nacin ucini
neupotrebljivom.
(3) Odgovorno lice u preduzecu, ustanovi ili
drugoj organizaciji koje ucini delo iz st. 1. i 2.
ovog clana, kaznice se kaznom propisanom za to
delo.

SPRECAVANJE DOKAZIVANJA
Clan 207.
(1) Ko u nameri da spreci ili oteža dokazivanje
sakrije, uništi, ošteti ili delimicno ili potpuno ucini
neupotrebljivom tudu ispravu, kaznice se
zatvorom do jedne godine.

DAVANJE LAZNOG ISKAZA
Clan 206.
(1) Svedok, veštak, prevodilac ili tumac koji pred
sudom ili u prekršajnom, disciplinskom ili
upravnom postupku da lažan iskaz, kaznice se
zatvorom do tri godine.
(2) Kaznom iz stava 1. ovog clana kaznice se
stranka koja prilikom izvodenja dokaza
saslušanjem stranaka u parnicnom, vanparnicnom,
izvršnom ili upravnom postupku da lažni iskaz, a
na ovom iskazu je zasnovana odluka donesena u
tom postupku.
(3) Ako je lažni iskaz dat u krivicnom postupku,
ucinilac ce se kazniti zatvorom od tri meseca do
pet godina.
(4) Ako su usled dela iz stava 3. ovog clana
nastupile osobito teške posledice za okrivljenog,
ucinilac ce se kazniti zatvorom najmanje jednu
godinu.
(5) Ako ucinilac dobrovoljno opozove svoj lažni
iskaz pre nego što se donese konacna odluka,
kaznice se novcanom kaznom ili zatvorom do tri
meseca, a može se i osloboditi od kazne

PREVARA
Clan 171.
(1) Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu
protivpravnu imovinsku korist dovede koga
lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem cinjenica u
zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede
da ovaj na štetu svoje ili tude imovine nešto ucini
ili ne ucini, kaznice se zatvorom od tri meseca do
pet godina.

POVREDA PRAVA NA PODNOSENJE PRAVNOG SREDSTVA
Clan 74.
(1) Ko u vršenju svoje radne obaveze sprecava
drugog da koristi svoje pravo na podnošenje žalbe
ili nekog drugog pravnog sredstva, prigovora,
molbe ili predstavke, kaznice se zatvorom do
jedne godine.
(2) Ako delo iz stava 1. ovog clana ucini službeno
lice zloupotrebom svog službenog položaja ili
ovlašcenja, kaznice se zatvorom od tri meseca do
tri godine


Da li se mogu pozvati na gorenavedene clanove Zakona jer posedujem dokaze koji jasno dokazuju da ima elemenata krivicne odgovornosti.

Da li ovaj Zakon jos uvek aktuelan ili je to izbaceno iz Krivicnog Zakona ovog novog.
[ ekof9 @ 15.06.2014. 17:15 ] @
@darko 79
Borba se nastavlja, a? :) Ko te sad dir'o?
[ darko 79 @ 15.06.2014. 17:38 ] @
Citat:
ekof9: @darko 79
Borba se nastavlja, a? :) Ko te sad dir'o?
Citat:
ekof9: @darko 79
Borba se nastavlja, a? :) Ko te sad dir'o?Ima ih vise kandidata,
Neznam sta da radim,bas se osecam nesrecno i razocarano,ne mogu sve da ih uzvedem pred lice pravde,ja sam jedan a oni su mnogi,

Sta mi predlazete da uradim?


Ovo je novi Zakon,
zloupotreba službenog položaja

Član 359

(1) Službeno lice koje iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povredi prava drugog,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

(2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četristopedeset hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.
Zloupotreba položaja odgovornog lica

Član 234

(1) Odgovorno lice koje iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti pribavi sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanese imovinsku štetu,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četiristo pedeset hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Nasao sam tekst.. iscitaj :)
http://www.rtv.rs/sr_lat/hroni...ivi-po-novom-clanu_385262.html

Delo iz cl.245 je sada ovo>

Nesavestan rad u službi

Član 361

(1) Službeno lice koje kršenjem zakona ili drugih propisa ili opštih akata, propuštanjem dužnosti nadzora ili na drugi način očigledno nesavesno postupa u vršenju službe, iako je bilo svesno ili je bilo dužno i moralo biti svesno da usled toga može nastupiti teža povreda prava drugog ili imovinska šteta, pa takva povreda, odnosno šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara i nastupi,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

(2) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do teške povrede prava drugog ili je nastupila imovinska šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Odgovorno lice u ustanovi ili drugom subjektu, osim onih koje se bave privrednom delatnošću, koje učini delo iz st. 1. i 2. ovog člana,
kazniće se kaznom propisanom za to delo.


[ mr. ako @ 16.06.2014. 03:52 ] @
@darko 79 da ti nisi Aleksic Miroslav Mokranjceva 15? :)
Kazes da si ti sam, a oni mnogi (i znaju sve kljucne licnosti?):


https://www.youtube.com/watch?v=764-W9ZELEo

"Bespotrebno si slao post" :D
[ hotchimney @ 16.06.2014. 06:23 ] @
^darko 79

Pokretanje krivičnog postupka protiv službenog lica u Serbiju ti je besmislen posao.

U lažnim sudovima sede partijske krmače i krmci kojima je osnovni zadatak da u što više izmeta uvaljaju svaki slučaj protiv kabadahija. Čak i kad bi se nešto ispralo iz tog izmeta slučaj bi sveden na zastarevanje. Što bi se reklo - džaba si krečio.
[ darko 79 @ 16.06.2014. 11:02 ] @
A ne nisam ja Aleksic Miroslav,covek je legenda,


Citat:
hotchimney: ^darko 79

Pokretanje krivičnog postupka protiv službenog lica u Serbiju ti je besmislen posao.

U lažnim sudovima sede partijske krmače i krmci kojima je osnovni zadatak da u što više izmeta uvaljaju svaki slučaj protiv kabadahija. Čak i kad bi se nešto ispralo iz tog izmeta slučaj bi sveden na zastarevanje. Što bi se reklo - džaba si krečio.


Velika vecina mi to govori,
mozda je i tacno kada bih nekog optuzio bez dokaza,

S obzirom da imam dokaze koji jasno ukazuju na postojanje vise krivicnih dela u tom slucaju prijava bi bila osnovana,sud je nece odbaciti,

Ali potpuno ste u pravu sto kazete za sudove,sudija ce u startu oboriti od ovih 7 dela ostace u optuznici svega 2 pa mozda cak i jedno,
jer mu je to u opisu posla mora tako,mnogo puta sam se u to i licno uverio,on je taj koji na osnovu predocenih mu dokaza ocenjuje i procenjuje,
ali nije ni njegova zavrsna,postoji zalba,

Sto se tice same zastare postoje nacini da to ne zastari,raniji pokusaj im nije uspeo jer su se suocili sa disciplinskom prijavom i sada resavaju predmete u roku cak i pre predvidjenog roka sto je za svaku pohvalu,jes da resavaju pogresno i naopako ali resavaju,e to je za svaku pohvalu,mislim na brzinu,

probacu pa sta bude.